ახალშობილთა რეფლექსები წლამდე ასაკის ბავშვებში

08-05-2024

რეფლექსები ახალშობილებში ერთგვარი რეაქციაა გარე სტიმულებზე. როგორც წესი, ბავშვის ზრდასთან ერთად, თითოეულ რეფლექსს თავისი გამოჩენისა და შესუსტების დრო აქვს. ზოგი მათგანი დაბადებიდანვეა შესამჩნევი, ზოგი კი  დროთა განმავლობაში ჩნდება.
რექფლექსი იყოფა ორ ნაწილად - უპირობოდ და პირობითად. პირველი არსებობს ადამიანის დაბადების მომენტიდან, მეორეს თითოეული ადამიანი ინდივიდუალურად იძენს. დაბადებისას ბავშვს აქვს მხოლოდ უპირობო რეფლექსები, რომლებიც ეხმარება გარემოში ორიენტირებაში, სანამ ისინი არ შეიცვლება ცნობიერი ქმედებებით. ახალშობილში რეფლექსების არსებობისა და მათი სიმეტრიის (სხეულის მარცხენა და მარჯვენა მხარის) არსებობის საფუძველზე ფასდება ბავშვის ჯანმრთელობა და განვითარება. 

ახალშობილის კვებასთან დაკავშირებული რეფლექსები:
1. წოვა. როდესაც ბავშვის პირის ღრუში  ხვდება გარკვეული ზომის ნებისმიერი ობიექტი, ის იწყებს აქტიური წოვის მოძრაობების გამომუშავებას. რეფლექსი ძირითადია, აუცილებელია კვებისთვის და ქრება ზრდის პირველი წლის ბოლოს.
2. ბაბკინის რეფლექსი (პალმა-ორალური). თუ ბავშვს ხელისგულებზე ნაზად დააჭერთ, ის პირს აღებს და თავს ოდნავ მოხრის. წარმოდგენილია დაბადებიდან ორ თვემდე.
3. კუსამულის რეფლექსი (ძებნა). ეს რეფლექსი ჩნდება პირის კუთხეებზე შეხებით. ამის შემდეგ ახალშობილი მკერდის საძიებლად თავს აბრუნებს და სტიმულაციისთვის  ქვედა ტუჩსა და ენას წევს. ეს რეფლექსი გრძელდება 3-4 თვემდე. ყველაზე მეტად გამოხატულია კვებამდე.
4. ხორთუმისებრი რეფლექსი იწვევს ტუჩის ირგვლივ კუნთის შეკუმშვას, რაც იწვევს ბავშვის ტუჩების გაჭიმვას. ამ რეფლქსს  იწვევს ბავშვის ტუჩებზე მსუბუქად მორტყმა.

ახალშობილის სპინალური რეფლექსები:
1. მოროს რეფლექსი (შიში). ეს გამოწვეულია რამდენიმე გზით - მაგალითად, თუ მკვეთრად ურტყამთ იმ ზედაპირს, რომელზეც ბავშვი წევს, თავის ორივე მხარეს 15-20 სმ მანძილზე, ბავშვი აკეთებს შემოხვევის  მოძრაობას. 4 თვისთვის რეფლექსი ქრება. 

რეფლექსი, ახალშობილი, ახალშობილის რეფლექსები,
2. რობინსონის რეფლექსი (დაჭერა). ეს გამოიხატება იმით, რომ თუ ახალშობილს ხელისგულში ჩაუდებთ თითს, ის მაგრად დაიჭერს. 3-4 თვისთვის ეს რეფლექსი სუსტდება, გზას უთმობს ცნობიერ დაჭერას.

რეფლექსი, ახალშობილი, ახალშობილის რეფლექსები,
3. დამცავი. როდესაც ბავშვი მუცელზე წევს, ის რეფლექსურად აბრუნებს თავს გვერდზე. ეს მნიშვნელოვანი რეფლექსი ეხმარება ბავშვს, ამ მდგომარეობაშიც კი ისუნთქოს.
4. მხარდაჭერისა და ავტომატური სიარულის რეფლექსები. ახალშობილის მკლავების ქვეშ აწევით (თავის დაჭერით) და საყრდენზე დაყენებით დაინახავთ, რომ ის ფეხებით ნაბიჯებს დგამს, თითქოს დადის. 1-1,5 თვეში ეს რეფლექსი ქრება.
5. ბაუერის რეფლექსი (მცოცავი). მოათავსეთ ბავშვი მუცელზე და მიაბჯინეთ ხელების მის ქუსლებს - ის მოშორდება მას, თითქოს ცოცავს. ზოგჯერ მას შეუძლია ასეთი მოძრაობების გაკეთება მხარდაჭერის გარეშე - ეს არის სპონტანური რეფლექსური ცოცვის რეფლექსი. რეფლექსი გრძელდება 4 თვემდე.

რეფლექსი, ახალშობილი, ახალშობილის რეფლექსები,
6. გალანტის რეფლექსი. გადაუსვით ხელი ზურგის გასწვრივ ქვემოდან ზევით,  ხერხემლიდან 1,5-2 სმ-ის მოშორებით. ეს რეფლექსი გრძელდება 3-4 თვემდე.

რეფლექსი, ახალშობილი, ახალშობილის რეფლექსები,

ასევე დაგაინტერესებთ:

0-1 წლამდე ასაკის ბავშვის განვითარება